مایعات بدن(۳)

مفصل، بورسا، غلاف تاندون کاربرد بالینی:تشخیص عفونت در مفصل، بورسا و غلاف تاندون . بررسی آزمایشگاهی مایع مفصل در ارزیابی اختلالات مفصلی ضروری بوده و این امکان را ایجاد می کند که بر مبنای تعداد لکوسیتها و درصد نوتروفیلها سنیوویت به دو نوع التهابی عفونی و غیر عفونی تقسیم بندی شود. استافیلوکوک طلائی، باسیلها گرم منفی و گنوکوک از شایعترین علل آرتریت چرکی می باشد. نوع نمونه قابل بررسی: خون، چرک، سروز یا تجمع مایع چرکی    نمونه برداری: نمونه برداری فقط توسط پزشک و از...
ادامه مطلب

مایعات بدن (۲)

تشخیص آزمایشگاهی: الف) آزمایش مستقیم: بررسی ماکروسکوپی: مایع نخاع طبیعی شفاف و بی رنگ بوده و میزان چسبندگی آن مانند آب است. ایجاد کدورت در مایع نخاع می تواند به دلایل زیر باشد: ۱) وجود لکوسیت بیش از ۲۰۰ عدد در میکرولیتر. ۲) وجود  بیش از ۴۰۰ عدد در میکرولیتر. ۳) وجود میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و آمیب ها. ۴) افزایش پروتئین. ایجاد رنگ صورتی یا نارنجی در مایع رویی بعد حاصل از سانتریفوژ مایع نخاع را گزانتوکروم می نامند که می تواند به علل زیر...
ادامه مطلب

مایعات بدن (۱)

∗مایعات بدن مایعات بدن معرف ترشحات موجود در فضاهای بالقوۀبدناست که منظور ترشحات موجود در فضای جنبی، صفاقی، سینوویالو پریکاردیمی باشد. با نمونه برداری از موارد فوق می توان آزمایشات متنوعی مانند بررسی های بیوشیمیایی، کشت و مشاهده میکروسکوپی و ... بر روی نمونه های دریافت شده انجام داده و به تغییرات پاتولوژیک آن پی برد. بنابراین دانستن مشخصات طبیعی مایعات و تغییرات پاتولوژیک آنها در بیماری های مختلف ضروری است. مایعات موجود در فضاهای بالقوۀ بدن به طور طبیعی حاوی چند میلی...
ادامه مطلب

کشت خون برای باکتری و قارچ  Blood Cultyre                           

کشت خون برای باکتری و قارچ  Blood Cultyre کاربرد بالینی: تشخیص علت عفونت باکتریایی  و قارچی خون از نظر بالینی باکتریمی ممکن است موقت یا دائمی باشد. باکتریمی های موقت در اکثر موارد با دستکاری بافت های آلوده به وجود می آیند، مانند برداشتن لوزه ها، عمل جراحی، دندان پزشکی، سندگذاری در مجرای ادراری تناسلی و وجود آبسه. باکتریمی دائمی در موارد تب تیفوئید، تب مالت، عفونت های درون عروقی و اندوکاردیت دیده می شود. خون یک بافت استریل است و حضور میکروارگانسم در خون باعث انتقال آن به...
ادامه مطلب