روش ­های آنزیم ضد آنزیم (Enzyme – antienzume techniques)

روش­ های آنزیم ضد آنزیم       (Enzyme – antienzume techniques) در این روش­ها آنتی ­بادی با آنزیم کنژوگه نمی­شود بلکه از آنتی­ بادی علیه آنزیم استفاده می­شود تا پلی­بین آنتی ­بادی اولیه و آنزیم بسازیم. به این طریق دیگر به کنژوگه کردن آنتی­­ بادی با آنزیم نیازی نیست، فرآیندی که علاوه بر اینکه از نقطه نظر تکنیکی مشکل است در عین حال تمایل اتصال آنتی­بادی به آنتی­ژن ر ا کاهش می­دهد. این تکنیک برای اولین بار توسط استرنبرگر و همکارانش در سال ۱۹۷۰ معرفی شد. وی از سیستم Peroxidase antiperoxidase...
ادامه مطلب