مروری بر روش های ایمونوهیستوشیمی

مروری بر روش­های ایمونوهیستوشیمی مقدمه کاربرد ایمنوپراکسیداز و تکنیک­های هیبریدوما از مهم­ترین پیشرفت­های تکنیکی در پاتولوژی تشریحی به­ شمار می­روند. این تحولات زمانی رخ داد که روش­های درمانی پیچیده­ی سرطان در حال حاضر تشخیص دقیق­تر مرفولوژیک را قبل از انتخاب روش درمانی مناسب اجباری نماید. امروزه تشخیص­هایی نظیر تومور اندیفرانسیه دیگر جوابگو نیستند و پاتولوژیست باید با استفاده از تکنیک­های جدید، تشخیص­های خود را محدودتر و اختصاصی کرده و با روش­های درمانی...
ادامه مطلب