آزمایش مدفوع از نظر ویروس  

آزمایش مدفوع از نظر ویروس                                                  کاربرد بالینی: تشخیص گاستروآنتریت ایجاد شدۀ توسط ویروس های پولیو، روتاویروس، آنتروویروس، آدنو ویروس، راه انتقال این ویروس ها مدفوعی- دهانی است توسط آب و مواد غذایی آلوده شده با مدفوع آلوده به انسان سرایت می کنند. روتا ویروس ها عامل عمدۀ اسهال شیرخواران و کودکان بین ۶ تا ۲ سال هستند و بالغینی که در ارتباط با این کودکان هستند ممکن است دچار عفونت شوند که علائم بیماری به ندرت این افراد از...
ادامه مطلب