سواب بزاقی و ملتحمه ای برای ویروس هاری

سواب بزاقی و ملتحمه ای برای ویروس هاری Saliva and Conjunctival Swab for Rabies Virus کاربرد بالینی: تشخیص ویروس عامل هاری. ویروس هاری یا R V در دستۀ رابدوویروس های حیوانی قرار دارد که برای انسان و برخی حیوانات بیماری زاست سگ و گربه مهمترین منبع عفونت هاری برای انسان هستند. ویروس هاری یک ویروس نوروترپ است و پس از گزش و تماس بزاق حیوان آلوده با زخم، ویروس به صورت موضعی در زخم تکثیر یافته و از طریق اعصاب مرکزی مهاجرت نموده و با تخریب سلول های عصبی موجب آنسفالیت و مرگ میزبان می شود. همچنین...
ادامه مطلب