بلوک­های پلاستیکی (Plastic embedding)

بلوک ­های پلاستیکی (Plastic embedding) تهیه ­ی بلوک­های پلاستیکی به­جای بلوک­های پارافینی، با توجه به طول کوتاه فیکساسیون به­کار می­رود باعث کاهش واکنش­های ایمونوهیستوشیمی و در این­گونه موارد استفاده از آنزیم­های پروتئولیتیک کمک­کننده است. توصیه می­شود برای دکلسیفیکاسیون به­جای اسید نیتریک از اسید تری­کلرواستیک استفاده می­شود. پردازش بافت (Tissue processing) حرارت بالای ۶۰ درجه­ی سانتیگراد می­تواند باعث دناتوراسیون آنتی­ژن­های شود و علاوه بر آن مرفولوژی سلولی به­خصوص...
ادامه مطلب

اصول عملکرد دستگاه پردازش بافت

اصول عملکرد دستگاه پردازش بافت اصول عملکرد دستگاه پردازش بافت جهت قالب گیری با پارافین با ثابت سازی نمونه آغاز می­شود. در طول این مرحله نمونه یک یا چندبار در یک ماده ثابت ساز نظر فرمالین خوابانیده می­شود. هر غوطه ور سازی یک تا حهار ساعت طول می­کشد. ثابت کننده­ها وضعیت طبیعی اجزای سلولی را حفظ می­کنند و نمونه را ثابت می­سازند تا در مقابل آبگیری، پاکسازی، عملیات متراکم سازی مقاومت کرده و در نتیجه آن ازدست رفتن، انهدام یا تجزیه بافت در طی پردازش منتفی می­شود. برخی ثابت...
ادامه مطلب
برچسب ها: