پیدرا٬ کچلی گره ای٬ بیماری بژل

پیدرا٬ کچلی گره ای٬ بیماری بژل بیماریزایی: پیدرا عارضه قارچی ساقه مو می باشد که ایجاد گره های متعدد و نامنظم در طول ساقه مو می کند و پوست محل ضایعه آسیب نمی بیند و بر اساس رنگ گره به دو نوع پیدرای سیاه و سفید تقسیم می شود. استحمام و شنا در آبهای راکد اغلب باعث ابتلا فرد به بیماری می گردد. عامل پیدرای سیاه پیدراهورته و عامل پیداری سفید قارچ مخمری تریکوسپورونبژلی یا کاتانئوم می باشد. پیدرای سیاه بیشتر موهای پوست سر و پیدرای سفید موهای صورت٬ نواحی تناسلی و زیر بغل را...
ادامه مطلب