پی تی ریازیس ورسی کالریا تینه آ ورسی کار

پی تی ریازیس ورسی کالریا تینه آ ورسی کار Pityriasis versicolor; tinea versicolor بیماریزایی: تیناورسی کالر عفونت مزمن و بدون علامت شاخه پوست است که با ایجاد ضایعات ماکولر پوسته دار و لکه های سلولی شکل به اندازه و رنگهای مختلف مشخص می گردد. لکه ها در ابتدا کوچک و بتدریج به هم متصل شده و به اشکال نامنظم در می آیند. ضایعات به رنگهای کرم٬ قهوه ای کم رنگ٬ قهوه ای تیره دیده می شوند و رنگ ضایعات به دو صورت روشن تر از پوست زمینه در افراد با رنگ پوست تیره و پر رنگ تر از پوست زمینه بیشتر در افراد...
ادامه مطلب