روش های تهیه کشت

روش های تهیه کشت ۱- روش تهیه کشت روی لام : وسایل لازم: پلیت٬ لوله خمیده یوئی شکل٬ لام و لامل٬‌محیط کشت (S)٬ پنس و بیستوری روش کار: ml۱۵ از محیط کشت آگار مذاب را درون پلیت استریل می ریزیم. بعد از سرد شدن بلافاصله بوسیله بیستوری آن را به قطعات چهارگوش یک سانتیمتری می بریم. درون پلیت حاوی لوله یوئی شکل که لامی روی آن قرار گرفته٬ بر روی لام یک قسمت از آگار چهار گوشه را قرار می دهیم. چهار ضلع آگار را توسط پنس استریل با تکه های کوچک کلنی قارچ مورد نظر٬ تلقیح می نماییم. لاملی که...
ادامه مطلب