بیماری قارچی گوش خارجی یا اتومایکوزیس  Otomycosis               

بیماری قارچی گوش خارجی یا اتومایکوزیس  Otomycosis                بیماریزایی: اتومایکوزیس بیماری عفونت حاد٬ تحت حاد یا مزمن گوش خارجی است که با التهاب و ترشح چرک مشخص می گردد. از علائم این بیماری می توان درد٬‌خارش و شوره را نام برد. این عفونت بیشتر در افراد میانسال دیده می شود. عوامل ایجاد کننده بیماری دو دسته اند: ۱- قارچهای ساپروفیت: آسپریلوژس نیجر ٬ فومیگاتوس ٬ منتاگروفایتیس  و اپیدرموفایتون فلوکوزوم   ۲- باکتریها: پسودموناسها٬ استرپتوکوک٬‌میکروکوکوس هموفیلوس٬...
ادامه مطلب