بلوک­های پلاستیکی (Plastic embedding)

بلوک ­های پلاستیکی (Plastic embedding) تهیه ­ی بلوک­های پلاستیکی به­جای بلوک­های پارافینی، با توجه به طول کوتاه فیکساسیون به­کار می­رود باعث کاهش واکنش­های ایمونوهیستوشیمی و در این­گونه موارد استفاده از آنزیم­های پروتئولیتیک کمک­کننده است. توصیه می­شود برای دکلسیفیکاسیون به­جای اسید نیتریک از اسید تری­کلرواستیک استفاده می­شود. پردازش بافت (Tissue processing) حرارت بالای ۶۰ درجه­ی سانتیگراد می­تواند باعث دناتوراسیون آنتی­ژن­های شود و علاوه بر آن مرفولوژی سلولی به­خصوص...
ادامه مطلب